Stalno delujoča referenčna GNSS-postaja VO_KA Celje

Referenčna GNSS-postaja omogoča natančno določanje položaja v prostoru z diferencialno GNSS tehniko. Namenjena je javni uporabi predvsem za potrebe geodezije na širšem območju občine Celje. RTCM korekcije so dostopne v realnem času preko interneta.

 

Položaj in oprema

Za stabilizacijo je bil izbran masiven opuščen dimnik lokalnega komunalnega podjetja, ki je fizično povezan z objektom. Na dimnik je pritrjen kovinski nosilec z vijakom z ustreznim navojem, ki omogoča prisilno centriranje antene. Referenčna GNSS-točka je južno od vseh pomembnih višinskih ovir (oddaljena vsaj 400 m). Določitev položaja, ki ga definirajo koordinate referenčne točke smo določili z najvišjo natančnostjo, pri čemer je nujna obdelava opazovanj GNSS po navodilih službe IGS (ang. International GNSS service) ali EPN (EUREF permanent GNSS Network). V obdelavo smo vzeli opazovanja GNSS različnih stalno delujočih postaj.


Sprejemnik

Topcon Legacy E - 40 kanalni L1/L2 GNSS.


Antena

Topcon, tip PG-A1


Položaj antene (WGS 84)

46° 14' 22,66710'' N, 15° 15' 03,64621' E, 295.3527 m nad elipsoidom


Vzdrževanje

Postajo je postavilo in jo vzdržuje podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. iz Celja. Za vsa vprašanja, pripombe in pridobitev gesla za dostop nam lahko pišete.


Uporaba

Podatke z referenčne postaje uporabljamo na dva osnovna načina: v realnem času in z naknadno obdelavo.


Nastavitve dostopa

IP: 77.38.12.238
PORT: 5000
uporabniško ime: (za pridobitev pišite na mail)
geslo: (za pridobitev pišite na mail)


Merjenje v realnem času

Pri tem načinu uporabnikov GNSS sprejemnik sproti popravlja izračun položaja faznega središča svoje antene s korekcijami, ki jih sprejema od referenčne postaje po internetu. Popravki opazovanj iz referenčne postaje so lahko na razpolago sprejemniku, s katerim določamo položaj, v realnem času prek omrežij operaterjev mobilne telefonije, mobilnega interneta ali radijskih povezav. Podatkovni tok je vzpostavljen po standardu RTCM 10403.2. RTCM predstavlja kratico za skupno ime sklopa standardov za pomorsko navigacijo in satelitske tehnologije (angl. Radio Technical Commission for Maritime service). Postaja pošilja diferencialne korekcije v RTCM 104 verzija 2.2 sporočila oddajamo enkrat na sekundo.


Merjenje z naknadno obdelavo podatkov

Podatki za naknadno obdela so na voljo samo na zahtevo, ki jo podate preko e- mail naslova.